PSYKOTERAPIA
 

Psykoterapia on vuorovaikutussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä ja se on tavoitteellista ja ammatillista toimintaa.

KELAn osittain korvaama terapia kestää 1-3 vuotta ja käyntitiheys on 1-2 kertaa viikossa.

Terapia voi olla myös lyhytterapiaa ja asiakkaan kokonaan itse kustantamaa.

 

Copyright © KK-Teach, 2015. All Rights Reserved.